Diëtistenpraktijk Rothengatter
Vergoeding dietist

Vergoeding dieetadvisering

 

Basisverzekering

De dieetadvisering wordt in 2022 voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Dit kan neerkomen op 4 à 5 consulten per jaar. De hoogte van de vergoeding is vastgesteld door uw zorgverzekeraar. Per zorgverzekeraar kan het tarief verschillen. 

De dieetbehandeling gaat wel af van uw (openstaand) verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaald, voordat u een vergoeding krijgt van uw zorgverzekering.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt géén verplicht eigen risico er zijn dus geen kosten aan verbonden.

De tijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit de (gereserveerde) consult tijd en het opstellen van uw persoonlijk dieetvoorschrift. De vergoeding vindt plaats per 15 minuten.

 

Aanvullende verzekering

Bent u aanvullend verzekerd, dan kunt u recht hebben op extra behandeluren voor de diëtist. Deze extra uren gaan in nadat u in de 3 uur dieetbehandelingen via de basisverzekering heeft ontvangen.

Raadpleeg hiervoor uw polis of kijk op <Independer>  of  < Zorgwijzer> 

 

Indien er geen extra uren dieetadvisering in uw zorgverzekering zijn opgenomen, zullen de kosten voor uw eigen rekening zijn (zie border).

 

Contracten met zorgverzekeraarsverzekeraars

Ik heb voor 2022 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. < Zie zorgverzekeraars>

 

 

Ketenzorg

Bent u door uw huisarts opgenomen in de "Diagnose Behandel Combinatie (DBC)" ofwel "ketenzorg" dan heeft u, ongeacht uw verzekering, recht op 3 uur vergoeding voor de diëtist. Dit wordt niet in mindering gebracht op uw verplichte eigen bijdrage.  Deze regeling kan gelden voor patiënten met diabetes, Hart en vaatziekte en/of COPD (longaandoening). Uw huisarts en/of praktijkondersteuner kan u hierover verder informeren.perisclades

Ik heb een contract afgesloten met  Ketenzorg groep < Periscaldes>